Στην κορυφή

Το «ενοίκιο» των προβλητών Ι και ΙΙ στήριξε την κερδοφορία του ΟΛΠ

Τα συνολικά έσοδα α’ εξαμήνου ανήλθαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,8%

Τα έσοδα που έχει εξασφαλισμένα από το «ενοίκιο» του προβλητών Ι και ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων κράτησαν για άλλη μια περίοδο σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε., παρά την κρίση που έχει προκαλέσει στην αγορά η πανδημία του κορονοϊού.

Ο ΟΛΠ, ΟΛΠ που ελέγχεται μετοχικά από την κινεζική Cosco, έχει παραχωρήσει τους δύο από τους τρεις προβλήτες του Σ.ΕΜΠΟ στην εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε., που είναι μια άλλη θυγατρική εταιρεία του κινεζικού ομίλου. Για τη χρήση του Σ.ΕΜΠΟ το πρώτο εξάμηνο το λιμάνι έγραψε έσοδα 34,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,6 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα ποσού 32,26 εκατ. ευρώ από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) σχετίζονται με το σταθερό και το μεταβλητό αντάλλαγμα σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης των προβλητών II & III και τα 2,15 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα από φορτοεκφόρτωση και προσόρμιση.

Ωστόσο τα συνολικά έσοδα του α’ εξαμήνου ανήλθαν σε 66,5 εκατ. ευρώ, όπου σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (70,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4,1 εκατ. ή 5,8%. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων από τον τομέα κρουαζιέρας, των εσόδων του τομέα ακτοπλοΐας, καθώς και των εσόδων από διακίνηση αυτοκινήτων κατά 83,9%, 32,8% και 28,3% ή κατά 3,7 εκατ. ευρώ, 1,6 εκατ. ευρώ και 2,2 εκατ. ευρώ περίπου αντίστοιχα.

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Πηγή: www.naftemporiki.gr