Στην κορυφή

 

 

 

Ειδικές Μεταφορές 2022

Σχετικά με τις ειδικές μεταφορές, η εταιρία μας μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε ανάγκη σας για μεταφορά καθώς και φόρτωση/ εκφόρτωση οποιουδήποτε εξοπλισμού. Διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό σε περενοφόρα/ κλαρκ, σε γερανούς και φορτηγά οχήματα.