Στην κορυφή

 

 

 

Ειδικές Μεταφορές 2022

Σχετικά με ειδικές μεταφορές η εταιρία μας μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε επιθυμία σας για μεταφορά καθώς και φόρτωση/ εκφόρτωση οποιουδήποτε εξοπλισμού. Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και σε περενοφόρα/ κλαρκ και σε γερανούς και φορτηγά οχήματα μέσω το δίκτυο συνεργατών μας.