Στην κορυφή

Ποιοι είμαστε

Moving your trust forward!

H UNIFREC είναι μια σύγχρονη εταιρία παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς, η οποία προέχεται από τη σύνθεση της πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της και το ομίλου ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 1925.

Η εμπειρία μας, η τεχνογνωσία και η στοχοπροσήλωση μας να γινόμαστε καλύτεροι, εξασφαλίζει την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των συνεργατών μας.

MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD - MOVING YOUR TRUST FORWARD

Αξίες

01.

Καινοτομία

Συνεχής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών μας.

03.

Ανάπτυξη

Στόχευση στην καθημερινή εξέλιξη των τεχνικών δεξιοτήτων των συνεργατών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

02.

Ποιότητα

Διαρκής έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών με στόχο την τελειοποίηση τους.

04.

Συνεργασία

Αναγνώριση του ρολού όλων και καθενός ξεχωριστά των συνεργατών μας στην επίτευξη του αρτιότερου αποτελέσματος.

Γιατί Εμάς

H πρόκληση στην ανάγκη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας δεν είναι απλά η προσφορά ενός ικανοποιητικού ναύλου, αλλά μιας δομημένης παρουσίασης επιλογών, με διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικούς χρόνους ταξιδιών αλλά και ναύλων. Στόχος μας, η επιλογή σας να μην αποτελεί μονόδρομο, αλλά αποτέλεσμα μιας συντεταγμένης μελέτης που οδηγεί στη λύση η οποία ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες σας. Η γνώση της αγοράς, η εμπειρία μας και το δίκτυο των συνεργατών μας είναι τα εφόδιά για την εξεύρεση, παρουσίαση και υλοποίηση της βέλτιστης επιλογής μεταφοράς. Ένας συνεργάτης μας θα είναι πάντα διαθέσιμος να συζητήσει μαζί σας.

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα για τους συνεργάτες μας.