Στην κορυφή

Ποιοι είμαστε

Anywhere anytime, on time

Στην UNIFREC, η σύνδεση των πολλών κουκκίδων στην αλυσίδα μεταφοράς των φορτίων σας αποτελεί το κύριο αντικείμενο μας. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα με τα πολλαπλά εμπόδια είναι η πρόκληση μας. Αναπτύσσοντας ευέλικτες διαδικασίες, μαζί μας μπορείτε να λαμβάνετε γρήγορα και με σιγουριά τις απαραίτητες αποφάσεις για να υποστηρίξετε τους εταιρικούς στόχους της επιχείρησής σας παγκοσμίως.

Η σύνδεση των κουκκίδων σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάσετε μια συνεχή γραμμή από το ένα άκρο της αλυσίδας εφοδιασμού σας μέχρι το άλλο, περιλαμβάνοντας το δίκτυο πελατών-προμηθευτών σας, τους upstream και downstream κόμβους σας, κέντρα διανομής, εργοστάσια κλπ. Η UNIFREC έχει την ικανότητα να σχεδιάζει, να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα και συνεχώς σε ένα ενιαίο περιβάλλον και σε όλες τις επιχειρηματικές ζητήσεις. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς αποτελεί η διαθέσιμη χωρητικότητα για την κάλυψη της μεταφοράς στις απαιτήσεις χρόνου παράδοσης των πελατών μας.

The world is more global when you think about supply chains. Bring your dots together with UNIFREC.

Οι αξίες μας

Καθώς βρισκόμαστε στη μέση τόσων καθημερινών αλλαγών και προκλήσεων, η εμπιστοσύνη γίνεται το πιο σημαντικό «νόμισμα».

Εμείς στη UNIFREC συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας, προσφέροντας τους επαγγελματίες και τεχνολογία, για να επιτύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη που τους αξίζει. Αυτό που μας κρατά ενθουσιασμένους με τη δουλειά που κάνουμε, είναι η ικανότητά μας να βοηθάμε τους πελάτες να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις μεταφοράς και ως αποτέλεσμα να διατηρούμε μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις συνεργασίας.

01.

Καινοτομία

Συνεχής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των πελατών μας.

03.

Ανάπτυξη

Στόχευση στην καθημερινή εξέλιξη των τεχνικών δεξιοτήτων των συνεργατών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

02.

Ποιότητα

Διαρκής έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών με στόχο την τελειοποίηση τους.

04.

Συνεργασία

Αναγνώριση του ρολού όλων και καθενός ξεχωριστά των συνεργατών μας στην επίτευξη του αρτιότερου αποτελέσματος.

Γιατί Εμάς

H πρόκληση στην ανάγκη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας δεν είναι απλά η προσφορά ενός ικανοποιητικού ναύλου, αλλά μιας δομημένης παρουσίασης επιλογών, με διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικούς χρόνους ταξιδιών αλλά και ναύλων. Στόχος μας, η επιλογή σας να μην αποτελεί μονόδρομο, αλλά αποτέλεσμα μιας συντεταγμένης μελέτης που οδηγεί στη λύση η οποία ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες σας. Η γνώση της αγοράς, η εμπειρία μας και το δίκτυο των συνεργατών μας είναι τα εφόδιά για την εξεύρεση, παρουσίαση και υλοποίηση της βέλτιστης επιλογής μεταφοράς. Ένας συνεργάτης μας θα είναι πάντα διαθέσιμος να συζητήσει μαζί σας.

Η Αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας να παρέχουμε ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα για τους συνεργάτες μας.