Στην κορυφή

Αεροπορικές μεταφορές

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων από την UNIFREC σας δίνει πρόσβαση στην πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Διατηρώντας άριστες επαγγελματικές σχέσεις με όλες τις αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» αντίστοιχα, προσφέρουμε άμεσες και ευέλικτες λύσεις μεταφορών στο εκλεκτό πελατολόγιο μας. Διαθέτουμε συνεργαζόμενα γραφεία στα σημαντικότερα αεροδρόμια παγκοσμίως και αναλαμβάνουμε τη φόρτωση, τον εκτελωνισμό και την αποστολή φορτίων σε όλο τον κόσμο καθώς αντίστοιχα και τις τελωνειακές διατυπώσεις με άμεση παράδοση στον τελικό παραλήπτη για φορτία αεροπορικής εισαγωγής

0
Succeeded
Projects
0
Working hours
were spent