Στην κορυφή
υπηρεσίες

Συνδυαστικές (Multimodal) Μεταφορές

Η σύγχρονη τάση των μεταφορών είναι ο συνδυασμός χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Σημαντικά οφέλη που επιτυγχάνονται είναι η εξισορρόπηση του χρόνου σε συνάρτηση με το κόστος, και η ευελιξία στις επιλογές των σημείων φόρτωσης – εκφόρτωσης. Ο ΄Ομιλος μας επεκτείνεται σε όλες τις οδούς σε Ασία, Ευρώπη, ΗΠΑ και Αφρική, προσφέροντας στους πελάτες μας πρόσβαση σε όλα τα εμπορικά λιμάνια και αεροδρόμια.