Στην κορυφή
υπηρεσίες

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων σας με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Για τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία, προσφέρουμε κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας, την επιλογή μιας από τις παρακάτω ρήτρες:

με ασφάλιστρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας.