Στην κορυφή

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Οι υπηρεσίες

Η UNIFREC είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών για τον εφοδιασμό και τη διακίνηση των προϊόντων.

Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων σας με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Για τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία, προσφέρουμε κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας, την επιλογή μιας από τις παρακάτω ρήτρες:

  • Institute Cargo Clause (Α)
  • Institute Cargo Clause (B)
  • Institute Cargo Clause (C)

με ασφάλιστρα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας

0
Succeeded
Projects
0
Working hours
were spent