Στην κορυφή
Κύλιση
υπηρεσίες
Η σύγχρονη τάση των μεταφορών είναι ο συνδυασμός χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Σημαντικά οφέλη που επιτυγχάνονται είναι η εξισορρόπηση του χρόνου σε συνάρτηση με το...
Συνδυαστικές (Multimodal) Μεταφορές
υπηρεσίες
Με γνώμονα τις ανάγκες του εκλεκτού πελατολογίου μας συνεργαζόμαστε με τις όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Με ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο προσφέροντας σε...
Θαλάσσιες μεταφορές
υπηρεσίες
Με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας στο εξωτερικό, σκοπός του οδικού μας τμήματος είναι να επιτύχει άμεση παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων σας με...
Διεθνείς οδικές μεταφορές
υπηρεσίες
Το οδικό τμήμα της UNIFREC καλύπτει διεθνείς και εθνικές διακινήσεις εμπορευμάτων. Σκοπός του οδικού μας τμήματος είναι να επιτύχει άμεση παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων σας με...
Οδικές Μεταφορές
υπηρεσίες
Διατηρώντας άριστες επαγγελματικές σχέσεις με όλες τις αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» αντίστοιχα, προσφέρουμε άμεσες και ευέλικτες λύσεις μεταφορών στο εκλεκτό...
Αεροπορικές μεταφορές
υπηρεσίες
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η ομάδα µας εξειδικεύεται στη διασφάλιση της γρήγορης διακίνησης των υλικών και των πληροφοριών. Παρέχουμε: Αποθήκευση κάθε είδους προϊόντων Οργάνωση Παραλαβής και...
Αποθήκευση Εμπορευμάτων
υπηρεσίες
Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων σας με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Για τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή...
Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων
υπηρεσίες

Συνδυαστικές (Multimodal) Μεταφορές

Η σύγχρονη τάση των μεταφορών είναι ο συνδυασμός χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Σημαντικά οφέλη που επιτυγχάνονται είναι η εξισορρόπηση του χρόνου σε συνάρτηση με το...
View Project
υπηρεσίες

Θαλάσσιες μεταφορές

Με γνώμονα τις ανάγκες του εκλεκτού πελατολογίου μας συνεργαζόμαστε με τις όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Με ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο προσφέροντας σε...
View Project
υπηρεσίες

Διεθνείς οδικές μεταφορές

Με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας στο εξωτερικό, σκοπός του οδικού μας τμήματος είναι να επιτύχει άμεση παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων σας με...
View Project
υπηρεσίες

Οδικές Μεταφορές

Το οδικό τμήμα της UNIFREC καλύπτει διεθνείς και εθνικές διακινήσεις εμπορευμάτων. Σκοπός του οδικού μας τμήματος είναι να επιτύχει άμεση παραλαβή και φόρτωση των εμπορευμάτων σας με...
View Project
υπηρεσίες

Αεροπορικές μεταφορές

Διατηρώντας άριστες επαγγελματικές σχέσεις με όλες τις αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» αντίστοιχα, προσφέρουμε άμεσες και ευέλικτες λύσεις μεταφορών στο εκλεκτό...
View Project
υπηρεσίες

Αποθήκευση Εμπορευμάτων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η ομάδα µας εξειδικεύεται στη διασφάλιση της γρήγορης διακίνησης των υλικών και των πληροφοριών. Παρέχουμε: Αποθήκευση κάθε είδους προϊόντων Οργάνωση Παραλαβής και...
View Project
υπηρεσίες

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Η ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων σας με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Για τους αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή...
View Project