Στην κορυφή

Αποθήκευση Εμπορευμάτων

Οι υπηρεσίες

Η UNIFREC είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών για τον εφοδιασμό και τη διακίνηση των προϊόντων.

Σε αντίθεση µε τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, έχουµε ευέλικτες δοµές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των πελατών µας. Η οµάδα µας εξειδικεύεται στη διασφάλιση της γρήγορης διακίνησης των υλικών και των πληροφοριών. Παρέχουµε:

  • Αποθήκευση κάθε είδους προϊόντων
  • Οργάνωση Παραλαβής και Παραγγελιών ανά κωδικό εµπορεύµατος
  • Φόρτωση και Εκφόρτωση
  • Συσκευασία και παλετοποίηση
  • Παρακολούθηση Απογραφής
  • Ασφάλιση και 24ωρη Ασφάλεια
0
Succeeded
Projects
0
Working hours
were spent